top of page

Żeglarz jachtowy

 • czartery zegrze

-

 • szkolenia żeglarskie Zalew Zegrzyński

-

 • szkolenia motorowodne patenty żeglarskie i motorowodne

Zapraszamy na kurs żeglarski przygotowujący do egzaminu na patent żeglarza jachtowego. szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane w oparciu o wytyczne egzaminacyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT)

 

Zapisując się na kurs nie musisz posiadać żadnego doświadczenia żeglarskiego. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw. Zapraszamy zarówno początkujących jak i osoby które posiadają już pewne umiejętności i wiedzę z zakresu żeglarstwa.

Gdzie?

Całe szkolenie odbywa się w Nieporęcie w naszej prywatnej przystani, na naszych jachtach.

Czas trwania?

Kurs standardowy

Długość kursu uzależniona jest od preferencji Klienta. Może być to szkolenie:

 • weekendowe,

 • codzienne,

 • lub organizowane w miarę wolnego czasu Kursantów np. 2-3 razy w tygodniu.

Niezależnie jednak od długości, szkolenie obejmuje 6 wykładów, dlatego polecamy minimum 6 dni szkolenia, aby dobrze opanować materiał.

Tylko u nas kurs przyspieszony!

Obejmuje zajęcia praktyczne, natomiast teoria pozostaje do samodzielnego opanowania na podstawie udostępnionych przez nas materiałów i  bazy pytań przygotowujących do egzaminu.

Przed każdymi zajęciami praktycznymi w razie potrzeby mogą odbywać się konsultacje, aby wyjaśnić niezrozumiałe kwestie teoretyczne.
 

Zajęcia praktyczne odbywają się na jachcie kabinowym TWISTER 800

Cena?

Cena szkolenia zależna jest od ilości kursantów i długości kursu. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów.

 

Cena obejmuje pełne szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego.

Cena nie obejmuje: 

 • opłat za egzamin i wystawienie patentu żeglarskiego,

 • zakwaterowania, wyżywienia i transportu,

 • opłaty za uzupełniający kurs motorowodny na patent sternika motorowodnego (tylko dla chętnych).

Warunki dopuszczenia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego

 • ukończone 14 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),

 • pisemna zgoda rodziców na uprawienie żeglarstwa zawierająca oświadczenie o umiejętności pływania - dla osób niepełnoletnich

 
Do egzaminu na żeglarza jachtowego nie jest wymagane:

 • odbycie kursu szkoleniowego

 • posiadanie badań lekarskich


Przed rozpoczęciem egzaminu należy:

 • wypełnić wniosek

 • dostarczyć pisemną zgodę rodziców na uprawianie żeglarstwa zawierające oświadczenie o umiejętności pływania kandydata - osoby niepełnoletnie

 • wnieść opłatę za egzamin (okazując dokument uprawniający do zniżki oraz dostarczając jego kopię).


Opłaty:
Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie patentu reguluje Rozporządzenie (oznacza to że są one takie same w każdym ośrodku egzaminacyjnym) i wynoszą:

 • opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego - 250 zł,

 • opłata za wydanie patentu żeglarza jachtowego - 50 zł.


Uczniów i studentów w wieku do 26 lat obejmują zniżki w wysokości 50 % - pod warunkiem okazania ważnej legitymacji i dostarczenia jej kopii

warunki dopuszczenia
do czego uprawnia żj

Do czego uprawnia patent żeglarza jachtowego?

Patent żeglarza jachtowego upoważnia do prowadzenia

 • jachtów żaglowych z pomocniczym napędem mechanicznym lub bez,

 • po wodach śródlądowych (bez ograniczeń długości kadłuba)

 • jachtów żaglowych z pomocniczym napędem mechanicznym lub bez o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych i innych wodach morskich w obszarze 2 mil morskich od brzegu i za dnia.

bottom of page