top of page
 • czartery zegrze

-

 • szkolenia żeglarskie Zalew Zegrzyński

-

 • szkolenia motorowodne patenty żeglarskie i motorowodne

Jachtowy sternik morski

Kurs na drugi patent żeglarski.

Patent jachtowego sternika morskiego, przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających patent żeglarza jachtowego.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 • Część teoretyczna to wykłady prowadzone w Nieporęcie.

 • Część praktyczna odbywa się na jachtach morskich w Grecji i kładzie nacisk na manewrowanie w marinie, podejścia do kei i wyjścia z portów, manewry pod żaglami i na silniku.

Oprócz ćwiczenia manewrów portowych uczymy się też żeglowania w nocy, poznajemy w praktyce procedury związane z przejęciem i zdawaniem jachtu, obsługę urządzeń i instalacji jachtowych. W trakcie rejsu nie prowadzimy wykładów, zatem niezbędne jest wcześniejsze teoretyczne przygotowanie.

Miejsce i czas trwania kursu?

Szkolenie teoretyczne odbywa się w Nieporęcie w naszej prywatnej przystani. Składa się z dwóch weekendów wykładowych. Wykłady odbywają się w godzinach 9.00-17.00. Przewidziana jest  przerwa na obiad. Osoby, które chcą odświeżyć swoją wiedzę teoretyczną mogą wziąć udział jedynie w części wykładowej kursu.

Część praktyczna kursu trwa 7 dni (od soboty do soboty) i odbywa się w Grecji, na morskich, minimum czrerokabinowych jachtach wyposażonych m.in. w roller grota, elektryczną windę kotwiczną, WC, 1-2 prysznice z ciepłą wodą, w pełni wyposażony kambuz.

 

Cena?

 • Cena pełnego kursu: 1900 zł/os

 • Cena kursu teoretycznego: 450zł/os

Cena nie zawiera

 • transportu

 • wyżywienia, paliwa do jachtu, opłat portowych - te koszty pokrywane są ze wspólnej kasy jachtowej do której składka wynosi 100 euro / osoba. Kasa jachtowa rozliczana jest pod koniec rejsu.

 • kaucji zwrotnej za jacht 200 euro / osoba - wnoszonej w gotówce przed zaokrętowaniem, a zwracanej po rejsie jeżeli nie powstaną żadne szkody. Instruktor zwolniony jest z wpłat do wspólnej kasy jachtowej.

 • opłat za egzamin i wystawienie patentu żeglarskiego.

 

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego

 • ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu)

 • posiadanie stażu min. 200 h pływania po wodach morskich (udokumentowany na drukach opinii z rejsu).

Do podejścia do egzaminu na jachtowego sternika morskiego nie jest wymagane:

 • posiadanie patentu żeglarza jachtowego - nie zwalnia to z obowiązku posiadania wiedzy z poziomu żeglarza jachtowego

 • odbycie kursu szkoleniowego

 • posiadanie badań lekarskich


Przed rozpoczęciem egzaminu należy:

 • wypełnić wniosek egzaminacyjny (okazując dokument tożsamości, potwierdzający również wiek),

 • okazać oryginały opinii z rejsów potwierdzających wymagany staż morski oraz dostarczyć ich kopie

 • okazać oryginał posiadanego patentu żeglarza jachtowego oraz dostarczyć jego kopię - wymóg dotyczy osób posiadających patent żeglarza jachtowego

 • wnieść opłatę za egzamin (okazując dokument uprawniający do zniżki oraz dostarczając jego kopię).


Opłaty:

Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie patentu reguluje Rozporządzenie (oznacza to że są one takie same w każdym ośrodku egzaminacyjnym) i wynoszą:

 • opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent jachtowego sternika mrskiego - 350 zł,

 • opłata za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego wynosi - 50 zł.


Uczniów i studentów w wieku do 26 lat obejmuje zniżka w wysokości 50 % - pod warunkiem okazania ważnej legitymacji i dostarczenia jej kopii.

bottom of page