top of page
Kotwica 1
Kotwica 2

Sternik motorowodny

 

Zapraszamy na kurs motorowodny przygotowujący do egzaminu na patent sternika motorowodnego. Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane w oparciu o wytyczne egzaminacyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT)

Zapisując się na kurs nie musisz posiadać żadnego doświadczenia żeglarskiego. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw. Zapraszamy zarówno początkujących jak i osoby które posiadają już pewne umiejętności i wiedzę z zakresu żeglarstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie?

Całe szkolenie odbywa się w Nieporęcie w naszej prywatnej przystani na naszych jachtach motorowych.

 

 

Czas trwania?

Oferujemy kursy:

 • jednodniowe

 • dwudniowe

 • indywidualne

 • uzupełniające (dla osób zdających patent żeglarza jachtowego)
   

Kurs jednodniowy - jedynie nauka własna w domu, na podstawie udostępnionych materiałów oraz testów

 

Kurs dwudniowy - 1-2 dni wykładów w godzinach naszym kursantom również udostępniamy materiały szkoleniowe oraz testy

Kurs indywidualny - dopasowany czasowo do Państwa potrzeb.

 

Kurs uzupełniający - dodatkowe wykłady motorowodne, których nie ma w programie kursu żeglarskiego (część materiału dla żeglarzy i motorowodniaków się pokrywa np. meteorologia, locja, ratownictwo) oraz nauka na podstawie udostępnionych materiałów i testów.

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy indywidualnie lub w załogach. Każdy kursant pływa na jachcie pod okiem instruktora przez ok. 1.5 godziny zegarowej.

 

Cena?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów.

Cena obejmuje pełne szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu na patent sternika motorowodnego.
Cena nie obejmuje opłat za egzamin i wystawienie patentu żeglarskiego, zakwaterowania, wyżywienia i transportu.

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu na patent sternika motorowodnego

 • ukończone 14 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),

 • pisemna zgoda rodziców na uprawienie żeglarstwa zawierająca oświadczenie o umiejętności pływania kandydata - dla osób niepełnoletnich

 
Do egzaminu na sternika motorowodnego nie jest wymagane:

 • odbycie kursu szkoleniowego

 • posiadanie badań lekarskich


Przed rozpoczęciem egzaminu należy:

 •  wypełnić wniosek

 • dostarczyć pisemną zgodę rodziców na uprawianie żeglarstwa zawierające oświadczenie o umiejętności pływania (niepełnoletni)

 • wnieść opłatę za egzamin (okazując dokument uprawniający do zniżki oraz dostarczając jego kopię).


Opłaty:
Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie patentu reguluje Rozporządzenie (są więc takie same w każdym ośrodku egzaminacyjnym) i wynoszą:

 • opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent sternika motorowodnego - 250 zł,

 • opłata za wydanie patentu sternika motorowodnego wynosi - 50 zł.


Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają 50 % w.w. opłat  - pod warunkiem okazania ważnej legitymacji i dostarczenia jej kopii.

Do czego uprawnia patent sternika motorowodnego

Patent uprawnia do prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

bottom of page